Pożyczki i Kredyty

Pożyczka nie jest kredytem! Czym różnią się te dwa zobowiązania?

Pożyczka i kredyt to terminy, których w mowie potocznej używa się zwykle zamiennie. Okazuje się jednak, że z prawnego punktu widzenia są to zupełnie różne zobowiązania, z czego powinieneś zdawać sobie sprawę decydując się na zaciągnięcie zadłużenia. Czym jest kredyt? W przypadku kredytu mamy do czynienia z zadłużeniem uregulowanym zapisami prawa bankowego. W związku z…

Czytaj więcej