Skip to content

Pożyczka i kredyt to terminy, których w mowie potocznej używa się zwykle zamiennie. Okazuje się jednak, że z prawnego punktu widzenia są to zupełnie różne zobowiązania, z czego powinieneś zdawać sobie sprawę decydując się na zaciągnięcie zadłużenia.

Czym jest kredyt?

W przypadku kredytu mamy do czynienia z zadłużeniem uregulowanym zapisami prawa bankowego. W związku z tym do jego udzielania są zobowiązane jedynie instytucje bankowe. Nie ma zatem możliwości, aby kredytu udzieliła firma pozabankowa, nazywana popularnie parabankiem. Umowa kredytowa musi być koniecznie zawarta w formie pisemnej i uwzględniać szczegółowe zasady dla jej obu stron. Powinny więc zawrzeć się w niej zapisy dotyczące czasu zobowiązywania, celu na jaki zostaną przeznaczone otrzymane środki, a także odsetek oraz ewentualnych prowizji i kar powstałych na wypadek opóźnień w spłacie kredytu.

W sytuacji zobowiązania kredytowego istnieje tylko jedna możliwość przekazania środków, a mianowicie przelew bankowy. Wręczenie pieniędzy w postaci gotówkowej nie jest zatem dopuszczane. Jak otrzymać kredyt? Do otrzymania kredytu konieczne jest posiadanie tzw. zdolności kredytowej. Aby ją zbudować należy zwykle dysponować stałym źródłem dochodów w kwocie umożliwiającej regularne pokrywanie rat zadłużenia. Zdolność kredytowa jest także uzależniona od historii kredytobiorcy w bazach typu BIK czy KRD. Jeśli więc w przeszłości spłacałeś zobowiązania w banku na czas, Twoje szanse na otrzymanie kolejnego kredytu znacząco wzrastają. W przeciwnym natomiast razie, najprawdopodobniej będziesz skazany na zaciągnięcie pożyczki.

Czym pożyczka różni się od kredytu?

W przypadku pożyczki nie ma miejsca uregulowanie zapisami prawa bankowego, a jedynie cywilnego. Oznacza to, iż prawo do jej udzielenia zyskuje każda osoba fizyczna i prawna, a transakcja może być zawarta nawet bez sporządzenia umowy pisemnej. Wymaga się jednak, aby miało to miejsce w przypadku pożyczek opiewających na kwotę powyżej 500 zł. Działalnością polegającą na udzielaniu świadczeń pożyczkowych zajmują się najczęściej instytucje pozabankowe nazywane parabankami. Pożyczka nie wymaga sformułowania ścisłego celu przeznaczenia otrzymanych środków. Pożyczkobiorca może zatem bez ryzyka negatywnych konsekwencji zmieniać swoje zamiary pod tym względem. Pożyczki są także elastyczne mając na uwadze sposoby wręczania pieniędzy. Mogą być one przelewane na rachunek bankowy dłużnika, lecz także przekazywane w postaci gotówkowej.

Formalności ograniczone do minimum

Parabanki są znane z udzielania szybkich pożyczek, które nie bez powodów noszą nazwę chwilówki. Są to bowiem zobowiązania udzielane bez spełniania niemal żadnych formalności, z wyjątkiem okazania dowodu osobistego i wypełnienia formularza z umową. Instytucje pozabankowe zazwyczaj nie weryfikują również zdolności kredytowej klienta, rezygnując z przeglądania baz dłużników.

Całkowite koszta pożyczki

Pomimo łatwości pod względem otrzymania chwilówki, jej nieprzemyślane zaciąganie może narażać na ryzyko poniesienia bardzo wysokich kosztów. Zwykle odsetki w przypadku pożyczek są znacznie wyższe aniżeli kredytów, a zarazem błyskawicznie narastają w przypadku opóźnień w terminowym pokryciu zobowiązania. Do całkowitych kosztów pożyczki trzeba jeszcze zaliczyć ewentualne ubezpieczenia oraz prowizje. Nie znaczy to jednak, że w każdym przypadku chwilówka stanowi droższe rozwiązanie w porównaniu do kredytu. Odwrotna sytuacja wystąpi wówczas, jeżeli podejmiemy decyzję o zaciągnięciu pożyczki na promocyjnych warunkach. Często parabanki pragnąc zachęcić nowych klientów do swojej oferty, proponują pierwszą pożyczkę za 0 zł. Zwrócimy jednak dokładnie tyle ile pożyczyliśmy tylko pod warunkiem, że zobowiązanie zostanie uregulowane na czas.